Μάθημα: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤA

Ανακοινώσεις

Θεωρία: κάθε Πέμπτη 18:00-21:00 (Αμφ. Γ.Ε. 1)
Ασκήσεις: κάθε Δευτέρα 15:00-16:00 (Αμφ. Γ.Ε. 1, Κτ. Ηλ. 1.1.30)
Ώρες γραφείου: κάθε Τετάρτη 16:00-18:00 στο εργαστήριο 1.1.30 (Corelab) του κτ. Ηλεκτρολόγων


*NEW* Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου ΣΗΜΜΥ & ΣΕΜΦΕ: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2003 ώρα 8:30

Η εξέταση του μαθήματος κατ' εξαίρεση (παρά την απεργία) θα γίνει κανονικά. (στις αίθουσες της παλιάς βιβλιοθήκης) Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εξέτασης 2002-3 SHMMY SHMMY


Αποτελέσματα Τελικά 2003:

ΣΗΜΜΥ

ΣΕΜΦΕ

Για απορίες: Πέμπτη 10/4/03, ώρα 15:30-17:30 στο corelab


Αποτελέσματα Προόδου 2002-2003:

Πρόoδος ΣΗΜΜΥ

Πρόοδος ΣΕΜΦΕ

Παράδοση των εργασιών (project) μέχρι Παρασκευή 13/3/03

Όποια/ος θέλει να δει την πρόοδο να έρθει: *Πέμπτη 6/3/03 ώρα 16:00-18:00 και *Τρίτη 11/3/03 ώρα 16:00-18:00 στο γραφείο 1.1.30

Πρόοδος Σάββατο 11/1/2003 και ώρα 12:00 (κλειστές σημειώσεις & βιβλία), η ύλη είναι αυτή που θα έχει διδαχθεί μέχρι τότε.


Οι Σημειώσεις θα μοιραστούν σήμερα 19/12/2002 στο αμφιθέατρο 1 των γενικών εδρών την ώρα του μαθήματος (18:00). Και στο γραφείο του καθ. Ζάχου 1.1.15 την Παρασκευή 20/12/2002 12:00-14:00.
* 30/12/2002 μόνο 12:30-13:30 στο corelab και 31/12/2002 μόνο 11:00-11:30.
* 7-10 Ιανουαρίου 2003 και ώρα 14:00-15:00
Όποιος θέλει να πάρει σημειώσεις κατά την διάρκεια των διακοπών παρακαλείται να στείλει email (epotik@cs.ntua.gr) για συνεννόηση.
Οι επόμενες ασκήσεις (Δευτέρα 15:00-16:00) θα γίνουν στο Corelab. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να δείξουν/αναλάβουν project του μαθήματος να προσέλθουν τις παρακάτω ώρες:
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στο CORELAB
15:00-16:00 όσων το όνομα αρχίζει Α-Μ για τους φοιτητές ΣΗΜΜΥ
16:00-17:00 όσων το όνομα αρχίζει Α-Μ για τους φοιτητές ΣEMFE
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στο CORELAB
15:00-16:00 όσων το όνομα αρχίζει N-Ω για τους φοιτητές ΣΗΜΜΥ
16:00-17:00 όσων το όνομα αρχίζει Ν-Μ για τους φοιτητές ΣEMFE
Θα γίνει μάθημα στις 27 Ιανουαρίου την ώρα των ασκήσεων (Δευτέρα 15-16 Αμφ.1 Γ.Ε.)

Βιβλίο

Για το βιβλίο  Introduction to Algorithms by Cormen, Leiserson, and Rivest, McGraw Hill, 1990 (1st ed) and 2001 (2nd ed).

Διορθώσεις βιβλίου Αλγορίθμων 2002

Διαφάνειες μαθήματος

Ασκήσεις μαθήματος (Δευτέρας)

Οργανωτικά

Όποιος/α έχει απορίες σχετικά με το μάθημα ή τα projects παρακαλείται να έρθει:
Τις ώρες γραφείου ή κάποια ώρα μετά από συνεννόηση (email)

Ασκήσεις

ΤΗΜΜΥ
Πρώτη σειρά ασκήσεων Word pdf
Δεύτερη σειρά ασκήσεων Word pdf Ορισμός Συνεκτικών Συνιστωσών
Τρίτη σειρά ασκήσεων Word pdf
Τέταρτη σειρά ασκήσεων Word pdf Ημερομηνία Παράδοσης 9/12/2002
Πέμπτη σειρά ασκήσεων Word pdf
Έκτη σειρά ασκήσεων Word pdf
Έβδομη σειρά ασκήσεων Word pdf
Όγδοη σειρά ασκήσεων pdf

Εργασίες (projects)

Είναι δύο κατηγορίες: Βιβλιογραφικές και Υλοποίησης

Βιβλιογραφικές

Υλοποίησης

Επικοινωνία

 pagurzis@cs.ntua.gr
 epotik@cs.ntua.gr