Βιβλιοθήκες:
LEDA

Υλοποίηση αλγορίθμου από την ύλη του μαθήματος χρησιμοποιώντας γραφικό περιβάλλον.

προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις (υλοποίηση C-JAVA κ.α.):