Εργασίες

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τελειωμένες επιστημονικές μου εργασίες! :P


Διπλωματική στη ΣΕΜΦΕ, 2010

Randomness Extractors and Applications to Cryptography. pdf


Συνεργασία με το Γεωπονικό, 2008

Α.Μυστριώτης, Ε.Μπακάλη,Αναλυτικό μοντέλο αύξησης πληθυσμού Nannochloropsis sp. σε κλειστή καλλιέργεια (Περίληψη), Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου «Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην οικολογία» Βόλος 2008, σελ. 53. doc pdf