Σχετικά με το Corelab

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κυρίως Θεωρητικής Πληροφορικής, καθώς και για την εκπόνηση εργασιών και διατριβών στις περιοχές της Θεωρίας Υπολογισμών, της Λογικής, της Κρυπτογραφίας, της Υπολογιστικής Γεωμετρίας, των Γραφοθεωρητικών Αλγορίθμων και της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων.

Νέα

  • Athens Colloquium on Algorithms and Complexity 2019 (ACAC19)
    ACAC is an annual meeting in Athens aiming to bring together researchers working in all areas of the theory of algorithms and computational complexity. It serves as a lively forum for presenting research results that are in a preliminary stage or have been recently accepted / presented in some major conference. Contributions may appear, fully or partially, in informal electronic proceedings available only to the participants (subject to authors' approval). The language of the workshop is English.
    ACAC19 will take place on Thursday-Friday, 22-23 August, at the Multimedia Center of the Central Library of NTUA.
  • Lecture of Aristotelis Tsirigos, Associate Professor (NYU School of Medicine), Friday, September 29, 2017 at 15:30, NTUA Central Library (Multimedia amphitheater).

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τηλέφωνο: +30-210-772-3339

FAX: +30-210-772-1645

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών,
Εργαστήριο Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών (CoReLab, αίθουσα 1.1.3),
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα, Ελλάδα.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (γενικές πληροφορίες), (webmaster)